DTC foto header

Verzekerd rondrijden bij toertochten

NTFU-leden
NTFU-leden – aangesloten bij een NTFU-vereniging of een individueel NTFU-label - zijn via hun lidmaatschap collectief en continu verzekerd voor schade aan hun eigendommen, tot een bedrag van € 1000. Individueel kunnen zij zich bijverzekeren tot een door henzelf gewenst bedrag. Daarnaast zijn ze WA-verzekerd, oftewel verzekerd voor de door henzelf aan anderen veroorzaakte schade.

Niet-NTFU/KNWU/VWB-leden; veranderingen sinds 1-1-2010
Deelnemers aan een onder auspiciën van de NTFU georganiseerde tocht die geen lid zijn van NTFU, KNWU of VWB, waren in het verleden altijd nog wel WA-verzekerd. Organiserende clubs betaalden hiervoor jaarlijks een premie van € 75. De verantwoordelijkheid voor schade aan persoonlijke eigendommen heeft evenwel altijd al bij de ongebonden deelnemer en dus fietseigenaar zelf gelegen.
Per 1 januari 2010 is de collectieve verzekering voor niet-gebonden deelnemers door de NTFU stopgezet. De uit te keren bedragen – lees: de steeds duurder wordende fietsen van deelnemers - stonden in geen verhouding meer tot het premiebedrag dat de NTFU hiervoor jaarlijks betaalde. Hiervoor in de plaats kan de ongebonden deelnemer individueel en per tocht telkens opnieuw een dagverzekering afsluiten.

Dagverzekering à € 4,50 per tocht
Met de dagverzekering ben je tijdens een, door de NTFU goedgekeurd, fietsevenement verzekerd tegen schade aan je fiets tot een maximum bedrag van € 750,-. Deze verzekering kost € 4,50 per evenement en is geldig zolang de deelname aan het evenement duurt.
De verzekering is persoonsgebonden, niet fietsgebonden. Je bent verzekerd voor de fiets waarop je tijdens het evenement rijdt.
De fietsschadeverzekering is in geheel Europa geldig. Ook bij een NTFU tocht die over de grens gaat, ben je verzekerd.
De verzekering is een product voor fietsers die (nog) geen lid zijn van de NTFU en die wel gebruik willen maken van de voordelen van een NTFU-fietsverzekering.

Eigen verantwoordelijkheid deelnemers
Het voorgaande gaat overigens alleen op als de organiserende vereniging deze verzekering daadwerkelijk aanbiedt. Het aanbieden van de dagverzekering is namelijk niet verplicht. De organiserende vereniging is immers bovendien verantwoordelijk voor de gehele administratie rondom de dagverzekering. Van een voorheen jaarlijks eenmalige handeling – het door de bond namens alle organiserende verenigingen afsluiten van een collectieve verzekering – is de werkwijze nu veranderd in een handeling per deelnemer en per evenement. Dat maakt dat veel verenigingen – en ook DTC – hier niet voor kiezen, maar de deelnemers vragen om zelf een verzekering af te sluiten.

Continu verzekerd bij NTFU
Iemand die op jaarbasis vaker dan één keer deelneemt aan een NTFU-tocht, kan beter direct kiezen voor een lidmaatschap van de NTFU. Hij is dan namelijk continu verzekerd. Je kunt als individu of via een vereniging een lidmaatschap afsluiten.
Fiets, fietskleding en accessoires zijn standaard verzekerd voor een bedrag van € 1.000,-. Deze verzekering is bovendien uit te breiden in staffels van € 500 (tegen een extra premie van € 22 per jaar per staffel) tot maximaal € 5.000,- (extra premie € 176 per jaar) en is 24 uur per dag en 7 dagen in de week geldig. Bijvoorbeeld tijdens trainingsrondes, woon-werkverkeer als toerfietser en natuurlijk bij deelname aan fietsevenementen.

Snel naar ...

facebook Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. 'Like' ons >>

Toeragenda 2019

Zondag 1 september *
Grebbe Tourtocht
30-50-80-110-140 km  Info

Zondag 29 september **
WNF Veluwse Herfsttocht
21-50-75-110-140 km  Info

** Gepijlde toertocht (m.u.v. 30/35 km)
* Niet-gepijlde toertocht obv GPS en/of routebeschrijving

Tochtensponsors 2019

   rijwielpaleis bilthoven gray care4bikes gray asport gr

Lid van | Samenwerking met 

website NTFU   
 website staatsbosbeheer  

Partners van DTC

website wnf 

velotours gray